פתיחת תפריט ניידים\

מכרזים פומביים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 9/17 לאספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה
2.
מכרז פומבי מספר 1/17 - פניה להציע הצעות לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב
3.
מכרז פומבי מספר 12/15 - למיקור חוץ של שרותי חשבות שכר והנהלת חשבונות