מכרזים פומביים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים תאריך אחרון להגשה : יום שני 20.08.18 שעה 14:00
12/08/2018
2.
מכרז פומבי מספר 2/2018 מכרז לאספקת מוצרי מזון תאריך אחרון להגשה 24.7.18
24/07/2018
3.
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מספר 2/2018 לאספקת מוצרי מזון
23/07/2018
4.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
5.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
6.
מכתב הבהרה מכרז מס'1-2018
23/07/2018
7.
מכרז פומבי מס' 1/2018 לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה תאריך אחרון להגשה 24.7.18
23/07/2018
8.
מכרז פומבי מס' 9/2018 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור
25/06/2018
30/07/2018
9.
מכרז פומבי 2018/ 5 הזמנה להציע הצעות להפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה בית חם
28/05/2018
24/06/2018
10.
המשך מכרז פומבי 2018_ 5 בית חם – מרכזי טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה מודל הפעלה
27/05/2018
11.
מכרז פומבי מס' 3-2018 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו
25/04/2018
17/06/2018
12.
מכרז מרכז ספורט - מענה לשאלות הבהרה
10/04/2018
13.
פרסום מכרז 2.2018 – לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה בשיטת ה-D.B.O.T.
15/03/2018
08/05/2018
14.
מכרז פומבי מס' 2/2018 מסמך א' הזמנה להציע הצעות לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה
15/03/2018
08/05/2018
15.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
11/03/2018
18/03/2018
16.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
11/03/2018
18/03/2018
17.
הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2018 עבור מועצה מקומית גדרה
14/02/2018
01/03/2018
18.
קול קורא מפעילי חוגים
01/02/2018
20/02/2018
19.
תקנון מאגר ספקים
01/02/2018
20/02/2018
20.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
20/12/2017
07/01/2018
21.
שאלון לאיתור חשש לניגד עניינים
20/12/2017
07/01/2018
22.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
20/12/2017
07/01/2018
23.
מכרז פומבי מספר 14/2017 להפעלת בית ספר תיכון
27/11/2017
24/12/2017
24.
מכרז פומבי מס' 9/17 לאספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה
25.
מכרז פומבי מספר 1/17 - פניה להציע הצעות לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב
26.
מכרז פומבי מספר 12/15 - למיקור חוץ של שרותי חשבות שכר והנהלת חשבונות