הוועדה לתכנון ובניה

מידע כללי

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני לא יינתן בשעות קבלת קהל. 

אנו נערכים לצורך מתן מענה מיטבי לתושב ועל מנת להקל על הטיפול בפניות אנו מבקשים להגיע בשעות קבלת קהל:

זמני קבלת קהל: 

יום א':  16:00-18:30

יום ג' : קבלת קהל למתכננים ושמאים בלבד  8:30-12:00

יום ה' : 8:30-12:00

 

עובדי הועדה:

מהנדס הועדה- ארז חן   ארז חן Erez.Chen@gedera.muni.il
אדריכלית הועדה- אלרון אסנת osnat.elron@gedera.muni.il
עמית רייך- בודק תכניות להיתר Amit.Reich@gedera.muni.il
לי אלוש- מידענית lee.alush@gedera.muni.il

נורית גוילי- בודקת תכניות מתאר ותצ"רים 
יפעת כוכבי ברמי- טאבו והיטלים yfatb@gedera.muni.il
מרב לרר- נכסים והיטלי רישוי Merav.Lerer@gedera.muni.il
אהוד הגפה- מפקח בניה udi.pikuah@gmail.com
תחיה קרטה- השבחה
סמדר קונסטנטין- בודקת בקשות להיתרים ומידענית 

כתובת: רח' ירוחם 1, גדרה  

טלפון:  08-8595420  
פקס' : 08-8597914 
אתר אינטרנט: http://gedera.erpgis.co.il/pub