בעלי תפקידים

טלפון המועצה המקומית גדרה 08-8593555,

שעות הפעילות 

יום א' - 8:00-13:00, 16:00-19:00
ימים ב'-ה' 8:00-16:00

טלפון ליצירת קשר לאחר שעות הפעילות 1-800-200-583

טלפון המועצה המקומית גדרה 08-8593555,

שעות הפעילות 

יום א' - 8:00-13:00, 16:00-19:00
ימים ב'-ה' 8:00-16:00

טלפון ליצירת קשר לאחר שעות הפעילות 1-800-200-583

חיפוש

ניתן לגלול לצדדים לצפייה בכל נתוני הטבלה
מחלקה שם דואר אלקטרוני טלפון ישיר שעות מענה טלפוני
מבקר המועצה רו"ח רן שלום אורפני
שלח מייל ל Ran.orpani@gedera.muni.il
לשכת ראש המועצה - משרד
שלח מייל ל lishka@gedera.muni.il
תלונות הציבור תלונות הציבור
לשכת ראש המועצה - תקשורת ומדיה
שלח מייל ל Maya.ganon@gedera.muni.il
לשכת מנכ"ל - משרד
שלח מייל ל Pnina.Nagar@gedera.muni.il
לשכת מנכ"ל - משאבי אנוש
שלח מייל ל Rina.Kalir@gedera.muni.il
יועצת משפטית - משרד
שלח מייל ל Liat.Braha.Amon@gedera.muni.il
גזברות - סגן גזבר
שלח מייל ל Naftali.David@gedera.muni.il
גזברות - משרד
שלח מייל ל Yafa.Ofri@gedera.muni.il
גזברות - מנהלת חשבונות
גזברות - הנהלת חשבונות
שלח מייל ל Alina.Koblanov@gedera.muni.il
גזברות - גביה
שלח מייל ל Avia.Anconina@gedera.muni.il
תפעול - משרד
שלח מייל ל Ilana.Levy@gedera.muni.il
תפעול - תברואה ונקיון
שלח מייל ל Yoav.Chavy@gedera.muni.il
חינוך - מנהלת אגף
שלח מייל ל Ayala.Ashtar@gedera.muni.il
חינוך - גני ילדים
שלח מייל ל Avital.Melamed@gedera.muni.il
חינוך - קב"ס
שלח מייל ל Galit.Levy@gedera.muni.il
חינוך - קב"ס
שלח מייל ל  Aliza.Samech@gedera.muni.il
חינוך - הסעים
שלח מייל ל Shela.Akiva@gedera.muni.il
חינוך - שירות פסיכולוגי
שלח מייל ל Marcela.Lipperman-Atar@gedera.muni.il
שפ"ע - משרד
שלח מייל ל Orit.Sinai@gedera.muni.il
שפ"ע - מחלקה וטרינרית
שלח מייל ל Sharon.Cohen.Barashi@gedera.muni.il
רכש
שלח מייל ל Ilan.Mualem@gedera.muni.il
המחלקה לשירותים חברתיים
שלח מייל ל Avishag.Belo@gedera.muni.il
חופש המידע ונגישות
שלח מייל ל Amir.Fishman@gedera.muni.il
הנדסה הנדסה
שלח מייל ל Mor.Idan@gedera.muni.il
הנדסה - מנהל תשתיות
שלח מייל ל Grant.Brook@gedera.muni.il
מוקד עירוני 106
שלח מייל ל Moked.Moked@gedera.muni.il
שיטור עירוני - ופיקוח משרד
שלח מייל ל Keren.surik@gedera.muni.il
שיטור עירוני - ופיקוח רכז פיקוח
שלח מייל ל adi.yaeish@gedera.muni.il
מחלקת תכניות מניעה
שלח מייל ל Onit.Sharabi@gedera.muni.il
קב"ט המועצה, מנהל חירום וביטחון
שלח מייל ל Benny.Udi@gedera.muni.il
קב"ט מוסדות חינוך
שלח מייל ל zohar.shuker@gedera.muni.il
רישוי עסקים
שלח מייל ל Yehoiada.Farhi@gedera.muni.il
מרכז אופק
שלח מייל ל ofekgedera1@gmail.com
ספרייה
מוזיאון
בתי ספר פינס בתי ספר פינס
שלח מייל ל schoolpines@gmail.com
בית ספר מוריה בית ספר מוריה
שלח מייל ל moriah@aleh-israel.org
בית ספר רימונים בית ספר רימונים
שלח מייל ל rimonim2009@walla.co.il
בית ספר קשת
שלח מייל ל keshetg8@gmail.com
בית ספר ניצנים בית ספר ניצנים
שלח מייל ל nitzanimschool@walla.co.il
בית ספר גוונים
שלח מייל ל gvanimschool@walla.com
בית ספר מעלות רם בית ספר מעלות רם
שלח מייל ל maalotram46@gmail.com
בית ספר רעות
שלח מייל ל reutgedera2002@gmail.com
בית ספר הבילויים בית ספר הבילויים
שלח מייל ל biluimgedera@gmail.com
מעון מוריה מעון מוריה
שלח מייל ל moriah@aleh-israel.org
בית ספר אוהל שלום בית ספר אוהל שלום
שלח מייל ל y-oshalo-gdr-s@kishurim.k12.il
בית ספר שלהבות בית ספר שלהבות
שלח מייל ל shalhavotgedera@gmail.com
תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין
תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון
קרית החינוך דרכא נתיבי נועם
שלח מייל ל netivey@walla.com