בחירות 2023 לרשויות המקומיות 1

לידיעת הציבור - הקלפי של מקבץ דיור

 מרכז שזר, רח' בן גוריון 65 תהיה פתוחה בין השעות 08:00-16:00
קראו עוד

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

קראו עוד

הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

קראו עוד

רשימת האותיות לקראת הבחירות ברשויות המקומיות

קראו עוד

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

קראו עוד

חלוקת חוברות ההגשה

קראו עוד

פרטי מנהל הבחירות בגדרה

קראו עוד

הזמנה לישיבת הזדהות 23.8.23

קראו עוד

תיקוני חקיקה בדיני הבחירות לרשויות מקומיות

קראו עוד

גאנט בחירות 2023

קראו עוד

גיוס מזכירי וועדת קלפי

קראו עוד

מידע לגבי בחירות לרשויות המקומיות 2023

קראו עוד

לידיעת הציבור – חברי וחברות וועדת הבחירות ויו"ר וועדת הבחירות

קראו עוד