פתיחת תפריט ניידים\

דו"חות וטפסים

צו מיסים

לצפייה בצו המיסים מהשנים האחרונות לשירותכם...
קראו עוד

דו"חות כספיים

לצפייה בדו"חות הכספיים של המועצה המקומית
קראו עוד

ארנונה - חובות וזכויות

כל המידע הדרוש על הארנונה. חובות, זכויות ומידע כללי
קראו עוד

טפסים דיגיטליים

לצפייה והורדה של מגוון טפסים דיגיטליים...
קראו עוד

רישום לשירותים במייל

מתחילים לקבל חשבונות חיוב לתיבת המייל הפרטית שלך...
קראו עוד

דיגום מים

פירוט הבדיקות התקופתיות בנושא איכות המים
קראו עוד

תקציב המועצה

מידע לגבי תקציב המועצה החל משנת 2014
קראו עוד

פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות המועצה, לצפייה ולהורדה לעיון התושבים 
קראו עוד

מכרזים ודרושים

כלל המכרזים הפעילים ומודעות הדרושים 
קראו עוד

דו"ח פעילות לתושב

דו"חות הפעילות לתושבים, חוברות המידע
קראו עוד

חוקי עזר

מידע בנושא חוקי העזר, מגוון הטפסים הנדרשים
קראו עוד