מכרזים ודרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה.
09/08/2018
23/08/2018
2.
מכרז חיצוני – קב"ט מוס"ח
02/08/2018
16/08/2018
3.
מודעת גיוס מזכירי ועדות קלפי בחירות 2018
02/08/2018
4.
מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה
26/07/2018
14/08/2018
5.
מכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה גדרה – פרסום שני
18/06/2018
01/07/2018
6.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מוקד קליטה ברשות המקומית
18/06/2018
01/07/2018
7.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר
31/05/2018
14/06/2018
8.
מכרז כ"א מס' 03/18 מכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה גדרה
10/05/2018
9.
מכרז חיצוני לתפקיד גזבר ברשות המקומית עד תאריך 22.05.2018 בשעה 12:00
09/05/2018
22/05/2018
10.
מכרז חיצוני פסיכולוג חינוכי 18.1.2018
18/01/2018
30/01/2018
11.
מכרז חיצוני עוס משפחה וחינוך מיוחד 18.1.2018
18/01/2018
30/01/2018
12.
מכרז חיצוני איש אחזקה למוקד העירוני 25.12.2017
11/01/2018
22/01/2018
13.
ועדה לאיתור סטודנטים לעבודה במוקד
21/12/2017
03/01/2018
14.
מכרז חיצוני - רכז פרויקט ניצנים 19.11.2017
19/11/2017
03/12/2017
15.
מכרז חיצוני מנהל מחלקת תקשורת ומדיה 19.11.17
19/11/2017
03/12/2017
16.
מודעת דרושים לסייעת בגן ילדים 13.11.2017
13/11/2017
26/11/2017
17.
מכרז חיצוני סייעת בגן תקשורת 13.11.2017
13/11/2017
26/11/2017
18.
מכרז חיצוני סייעת בגן תקשורת 50 אחוז משרה 13.11.2017
13/11/2017
26/11/2017
19.
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס משפחה וחינוך מיוחד 9.11.2017
09/11/2017
22/11/2017
20.
מכרזי חיצוני סייעת בכיתת תקשורת 9.11.2017
09/11/2017
22/11/2017
21.
ועדה לאיתור אם בית מועדונית אהל שלום 9.11.2017
09/11/2017
22/11/2017
22.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות
23.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות