מכרזים ודרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לתיכון חמ"ד נתיבי נועם דרכא גדרה דרוש/ה מנהל/ת בית ספר על-יסודי
07/08/2019
18/08/2019
2.
לתיכון חמ"ד נתיבי נועם דרכא גדרה דרוש/ה מנהל/ת בית ספר על-יסודי
07/08/2019
18/08/2019
3.
מכרז חיצוני לתפקיד עובד/ת גביה ברשות
29/07/2019
08/08/2019
4.
מועצה מקומית גדרה מכרז חיצוני קב"ט מוסדות חינוך
15/07/2019
29/07/2019
5.
מכרז חיצוני לתפקיד עובד/ת יחידת משאבי אנוש
20/06/2019
03/07/2019
6.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת מח' בניה ציבורית באגף ההנדסה
20/06/2019
07/07/2019
7.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות
20/06/2019
03/07/2019
8.
מכרז חיצוני לתפקיד רכז/ת מח' היטלי השבחה
16/06/2019
30/06/2019
9.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת מח' שפע
11/06/2019
27/06/2019
10.
מכרז חיצוני לתפקיד מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור
02/05/2019
22/05/2019
11.
ממונה על שירותי חירום ובטחון/קב"ט המועצה
04/04/2019
18/04/2019
12.
דרושים סטודנטים – גזברות/משאבי אנוש/מוקד עירוני
24/03/2019
04/04/2019
13.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות – פרסום חוזר
28/02/2019
13/03/2019
14.
מכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת (2 משרות)
28/02/2019
13/03/2019
15.
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס לזקן
28/02/2019
13/03/2019
16.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות
07/01/2019
20/01/2019
17.
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס משפחה
07/01/2019
20/01/2019
18.
דרושים סטודנטים – מוקד עירוני
07/01/2019
24/01/2019
19.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת מח' בניה ציבורית באגף ההנדסה
27/12/2018
09/01/2019
20.
מכרז חיצוניי סייעת גן ילדים הדס
20/12/2018
31/12/2018
21.
מכרז חיצוני לתפקיד סייע/ת בכיתת תקשורת, ביה"ס "קשת" (2 משרות)
20/12/2018
31/12/2018
22.
מכרז חיצוני מס 26/18 לתפקיד אב בית בביה"ס "אהל שלום"
28/11/2018
12/12/2018
23.
מכרז חיצוני מס 06/18 לתפקיד מזכיר/ה במנהל הנדסה
28/11/2018
12/12/2018
24.
מכרז חיצוני מס 10/18 לתפקיד מזכיר/ה בביה"ס שלהבות
28/11/2018
12/12/2018
25.
בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה.. מכרז סגור
09/08/2018
23/08/2018
26.
מכרז חיצוני – קב"ט מוס"ח. מכרז סגור
02/08/2018
16/08/2018
27.
מודעת גיוס מזכירי ועדות קלפי בחירות 2018. מכרז סגור
02/08/2018
28.
מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה. מכרז סגור
26/07/2018
14/08/2018
29.
מכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה גדרה – פרסום שני. מכרז סגור
18/06/2018
01/07/2018
30.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מוקד קליטה ברשות המקומית . מכרז סגור
18/06/2018
01/07/2018
31.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר . מכרז סגור
31/05/2018
14/06/2018
32.
מכרז כ"א מס' 03/18 מכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת תכניות לוועדה לתכנון ובניה גדרה. מכרז סגור
10/05/2018
33.
מכרז חיצוני לתפקיד גזבר ברשות המקומית עד תאריך 22.05.2018 בשעה 12:00 . מכרז סגור
09/05/2018
22/05/2018
34.
מכרז חיצוני פסיכולוג חינוכי 18.1.2018. מכרז סגור
18/01/2018
30/01/2018
35.
מכרז חיצוני עוס משפחה וחינוך מיוחד 18.1.2018. מכרז סגור
18/01/2018
30/01/2018
36.
מכרז חיצוני איש אחזקה למוקד העירוני 25.12.2017. מכרז סגור
11/01/2018
22/01/2018
37.
ועדה לאיתור סטודנטים לעבודה במוקד . מכרז סגור
21/12/2017
03/01/2018
38.
מכרז חיצוני - רכז פרויקט ניצנים 19.11.2017. מכרז סגור
19/11/2017
03/12/2017
39.
מכרז חיצוני מנהל מחלקת תקשורת ומדיה 19.11.17. מכרז סגור
19/11/2017
03/12/2017
40.
מודעת דרושים לסייעת בגן ילדים 13.11.2017. מכרז סגור
13/11/2017
26/11/2017
41.
מכרז חיצוני סייעת בגן תקשורת 13.11.2017. מכרז סגור
13/11/2017
26/11/2017
42.
מכרז חיצוני סייעת בגן תקשורת 50 אחוז משרה 13.11.2017. מכרז סגור
13/11/2017
26/11/2017
43.
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס משפחה וחינוך מיוחד 9.11.2017. מכרז סגור
09/11/2017
22/11/2017
44.
מכרזי חיצוני סייעת בכיתת תקשורת 9.11.2017. מכרז סגור
09/11/2017
22/11/2017
45.
ועדה לאיתור אם בית מועדונית אהל שלום 9.11.2017. מכרז סגור
09/11/2017
22/11/2017
46.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות. מכרז סגור
47.
מכרז חיצוני לתפקיד פקח/ית חניה וחוקי עזר – 2 משרות. מכרז סגור