פרוטוקולים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 493 מתאריך 21/5/24
21/05/2024
2.
הקלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 493 מתאריך 21.5.24
21/05/2024
3.
הקלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492 מתאריך 18/4/24חלק ב
05/05/2024
4.
הקלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492 מתאריך 18/4/24 חלק א
05/05/2024
5.
רוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 492 מתאריך 18/4/2024 ב
18/04/2024
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה חגיגית שלא מן המניין מס' 491 מתאריך 26/3/2024
26/03/2024
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 490 מתאריך 30.11.23
30/11/2023
8.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 488 מתאריך 23/08/2023
23/08/2023
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 487 מיום שני ה-17/7/2023
17/07/2023
10.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 485 מתאריך 13/6/2023
13/06/2023
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 486 מתאריך 29/5/2023
29/05/2023
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 484
20/02/2023
13.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 483 מתאריך 19/12/2022
19/12/2022
14.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 482 מתאריך 15/12/22
15/12/2022
15.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 481 מתאריך 7/12/2022
07/12/2022
16.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 480 מתאריך 19.9.22
19/09/2022
17.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 479 מיום רביעי 31/8/2022
31/08/2022
18.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 478
01/06/2022
19.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 477
28/03/2022
20.
פרוטוקול לישיבת מועצה מן המניין מס' 476
19/01/2022
21.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 475
05/01/2022
22.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 474
27/12/2021
23.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 473
10/11/2021
24.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 472 מיום חמישי 22/7/2021
22/07/2021
25.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 471 מיום חמישי 3.6.2021
15/06/2021
26.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 470 מיום רביעי 19/5/2021
19/05/2021
27.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 469 מיום רביעי 17/3/2021
17/03/2021
28.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום חמישי 24/12/2020
03/01/2021
29.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום חמישי 24/12/2020 חלק ב
24/12/2020
30.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467 מיום רביעי 9/12/2020
09/12/2020
31.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 466 מיום רביעי 04/11/2020
04/11/2020
32.
ישיבת מועצה מן המניין מספר 465 מיום רביעי 2.9.20
02/09/2020
33.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 464 מיום רביעי 03/06/2020
29/06/2020
34.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463 מיום רביעי 26/02/2020
29/06/2020
35.
ישיבת מועצה מן המניין מס 462 מיום חמישי 09/01/2020
18/02/2020
36.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 461 מיום רביעי 25/12/2019
12/01/2020
37.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 460 מיום רביעי 13/11/2019
23/12/2019
38.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 459 מיום שני 28/10/2019
11/11/2019
39.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 457 מיום חמישי 11/07/2019
23/10/2019
40.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 458 מיום ראשון 15/09/2019
22/10/2019
41.
ישיבת מועצה מן המניין מס 386 מיום שלישי 24/11/2013
11/07/2019
42.
ישיבת מועצה מן המניין מס 455 מיום שלישי 21/05/2019
08/07/2019
43.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456 מיום ראשון 30.06.2019
04/07/2019
44.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 454 מיום ראשון 05/05/2019
16/05/2019
45.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 453 מיום חמישי 04/04/2019
16/05/2019
46.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 451 מיום שני 18/03/2019
01/04/2019
47.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 452 מיום ראשון 24/03/2019
01/04/2019
48.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 450 מיום שלישי 26/02/2019
27/03/2019
49.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 449 מיום ראשון 27/01/2019
27/02/2019
50.
ישיבת מועצה חגיגית ראשונה מס' 448 מיום רביעי 28/11/2018
23/12/2018
51.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 445 מיום ראשון
25/11/2018
52.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 447 מיום ראשון 07/10/2018
06/11/2018
53.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 446 מיום ראשון 26/08/2018
11/10/2018
54.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 443 מיום ראשון 01/07/2018
11/10/2018
55.
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 444 מיום שני 16/07/2018
11/10/2018
56.
ישיבת מועצה מן המניין מספר 441 מיום ראשון 10/06/2018
10/06/2018
57.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 442 מיום רביעי 30/05/2018
30/05/2018
58.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 440 מיום ראשון 22/04/2018
22/04/2018
59.
ישיבת מועצה מן המנין מס 439 מיום ראשון 15/04/2018
15/04/2018
60.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 438 מיום ראשון 15/04/2018
15/04/2018
61.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 437 מיום ראשון 11/03/2018
11/03/2018
62.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 436 מיום ראשון 04/03/2018
04/03/2018
63.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 434 מיום ראשון 21/01/2018
15/02/2018
64.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 435 מיום ראשון 11/02/2018
11/02/2018
65.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 433 מיום ראשון 14/01/2018
14/01/2018
66.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 432 מיום שלישי 05/12/2017
05/12/2017
67.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 431 מיום שלישי 28/11/2017
28/11/2017
68.
המשך ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 431 מיום שלישי 28/11/2017
27/11/2017
69.
ישיבת מועצה מספר 430 שלא מן המניין מיום שני 25/09/2017
25/09/2017
70.
ישיבת מועצה מספר 429 מתאריך ה 11.9.2017
11/09/2017
71.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 428 מיום שני 21/08/2017
21/08/2017
72.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 427 מיום שני 17.07.2017
18/07/2017
73.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 426 מיום שני 17/07/2017
17/07/2017
74.
ישיבת מועצת גדרה מספר 425 מתאריך ה 12.6.2017
12/06/2017
75.
ישיבת מועצת גדרה מספר 424 מתאריך ה 29.5.2017
29/05/2017
76.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס 423 מתאריך ה 4.4.2017
04/04/2017
77.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 422 מיום שני 20/03/2017
20/03/2017
78.
פרוטוקול 421 מיום 27.2.17.
27/02/2017
79.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 420 מיום שני 30/01/2017
30/01/2017
80.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 419 מיום 20/12/2016
20/12/2016
81.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 418 מיום 19/12/2016
19/12/2016
82.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016
29/11/2016
83.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016 המשך פרוטוקול מוקלט בלבד
29/11/2016
84.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 416 מיום 27/09/2016
27/09/2016
85.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 415 מיום 04/08/2016
04/08/2016
86.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 414 מיום 30/06/2016
30/06/2016
87.
פרוטוקול מישיבת המועצה מס 413.מתאירך ה 20.6.2016
20/06/2016
88.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 412 מיום 19/05/2016
19/05/2016
89.
פרוטוקול 411 מיום 31.3.16
31/03/2016
90.
פרוטוקול 410 מיום 24.2.16
24/02/2016
91.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 409 מיום 31/01/2016
31/01/2016
92.
פרוטוקול 408 מיום 28.12.15.
28/12/2015
93.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 407 מיום 10/12/2015
10/12/2015
94.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 406 מיום 29/10/2015
29/10/2015
95.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 405 מיום 30/08/2015
30/08/2015
96.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס' 404 מיום ראשון 30/07/2015
30/07/2015
97.
פרוטוקול 402 מיום 26.6.15
26/06/2015
98.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס' 403 מיום ראשון 26/06/2015
26/06/2015
99.
פרוטוקול 401 מיום 25.5.15
25/05/2015
100.
פרוטוקול 400 מיום 21.5.15
21/05/2015
101.
פרוטוקול 399 מיום 25.3.15
25/03/2015
102.
פרוטוקול 398 מיום 3.3.15
03/03/2015
103.
פרוטוקול 397 מיום 24.2.15
24/02/2015
104.
פרוטוקול 396 מיום 14.12.14
14/12/2014
105.
פרוטוקול 395 מיום 29.10.15
29/10/2014
106.
פרוטוקול 394 מיום 10.9.14
10/09/2014
107.
פרוטוקול מספר 389 מיום 26.2.14
26/02/2014
108.
פרוטוקול מספר 387 לא מן המניין מיום 28.11.13
28/11/2013
109.
ישיבת מועצה לא מן המנין מספר 387 מיום 28.11.13
28/11/2013
110.
ישיבת מועצה חגיגית ראשונה מן המנין מס' 386 מיום 24/11/13
24/11/2013
111.
פרוטוקול מספר 385 מיום 15.8.13
16/08/2013
112.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 384 מיום 15.8.13
15/08/2013
113.
פרוטוקול מספר 383 מיום 3.6.13
03/06/2013
114.
פרוטוקול מספר 382 מיום 20.1.13
20/03/2013
115.
פרוטוקול מספר 381 מיום 18.3.13
18/03/2013
116.
פרוטוקול מספר 380 מיום 16.1.13
16/01/2013
117.
פרוטוקול מספר 379 מיום 24.12.12
24/12/2012
118.
פרוטוקול מספר 378 מיום 28.10.12
28/10/2012
119.
פרוטוקול מספר 377 מיום 19.7.12
19/07/2012
120.
פרוטוקול מספר 376 מיום 3.5.12
03/05/2012
121.
פרוטוקול מספר 375 מיום 26.3.12
26/03/2012
122.
ישיבת מועצה מן המנין מס 374 מתאריך 25/01/2012
25/01/2012
123.
ישיבת מועצה מן המנין מס 373 מתאריך 12/1/2012
12/01/2012
124.
פרוטוקול מספר 371 מיום 24.11.11
24/11/2011
125.
פרוטוקול מספר 370 מיום 27.9.11
27/09/2011
126.
ישיבת מועצה מן המנין מס 369 מתאריך 2/8/2011
02/08/2011
127.
ישיבת מועצה מן המנין מס 368 מתאריך 1/6/2011
01/06/2011
128.
ישיבת מועצה מן המנין מס 364 מתאריך 19/1/2011
19/01/2011
129.
ישיבת מועצה מן המנין מס 363 מתאריך 21/12/2010
21/12/2010
130.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 362 מתאריך 29/11/2010
29/11/2010
131.
ישיבת מועצה מן המנין מס 361 מתאריך 04/11/2010
04/11/2010
132.
ישיבת מועצה מן המנין מס 360 מתאריך 15/09/2010
15/09/2010
133.
ישיבת מועצה מן המנין מס 359 מתאריך 10/08/2010
10/08/2010
134.
ישיבת מועצה מן המנין מס 358 מתאריך 22/07/2010
22/07/2010
135.
ישיבת מועצה מן המנין מס 357 מתאריך 23/06/2010
23/06/2010
136.
ישיבת מועצה מן המנין מס 356 מתאריך 31/05/2010
31/05/2010
137.
ישיבת מועצה מן המנין מס 355 מתאריך 21/04/2010
21/04/2010
138.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 354 מתאריך 16/03/2010
16/03/2010
139.
ישיבת מועצה מן המנין מס 353 מתאריך 22/12/2010
22/02/2010
140.
ישיבת מועצה מן המנין מס 352 מתאריך 30/12/2009
30/12/2009
141.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 351 מתאריך 03/12/2009
03/12/2009
142.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 350 מתאריך 30/11/2009
30/11/2009
143.
ישיבת מועצה מן המנין מס 349 מתאריך 22/11/2009
22/11/2009
144.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 348 מתאריך 30/08/2009
30/08/2009
145.
ישיבת מועצה מן המנין מס 347 מתאריך 06/08/2009
06/08/2009
146.
ישיבת מועצה מן המנין מס 346 מתאריך 10/06/2009
10/06/2009
147.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 345 מתאריך 06/05/2009
06/05/2009
148.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 344 מתאריך 25/03/2009
25/03/2009
149.
ישיבת מועצה מן המנין מס 343 מתאריך 18/03/2009
18/03/2009
150.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 342 מתאריך 18/02/2009
18/02/2009
151.
ישיבת מועצה מן המנין מס 341 מתאריך 21/01/2009
21/01/2009
152.
ישיבת מועצה מן המנין מס 339 מתאריך 31/12/2008
31/12/2008
153.
ישיבת מועצה מן המנין מס 338 מתאריך 10/12/2008
10/12/2008
154.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 337 מתאריך 04/09/2008
04/09/2008
155.
ישיבת מועצה מן המנין מס 336 מתאריך 14/08/2008
14/08/2008
156.
ישיבת מועצה מן המנין מס 335 מתאריך 23/07/08
23/07/2008
157.
ישיבת מועצה מן המנין מס 334 מתאריך 22/06/08
22/06/2008
158.
ישיבת מועצה מן המנין מס 333 מתאריך 16/04/08
16/04/2008
159.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 332 מתאריך 07/04/08
07/04/2008
160.
ישיבת מועצה מן המנין מס 330 מתאריך 14/11/07
15/11/2007
161.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 329 מתאריך 14/11/07
14/11/2007
162.
ישיבת מועצה מן המנין מס 328 מתאריך 19/08/07
19/08/2007
163.
ישיבת מועצה מן המנין מס 327 מתאריך 26/06/07
26/06/2007
164.
ישיבת מועצה מן המנין מס 331 מתאריך 30/01/00
30/01/2007
165.
ישיבת מועצה מן המנין מס 321 מתאריך 31/10/06
31/10/2006
166.
ישיבת מועצה מן המנין מס 320 מתאריך 10/08/06
10/08/2006
167.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 319 מתאריך 28/06/06
28/06/2006
168.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 318 מתאריך 26/06/2006
26/06/2006
169.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 317 מתאריך 18/06/2006
18/06/2006
170.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 315 מתאריך 30/05/2006
30/05/2006
171.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 310 מתאריך 25/12/05
25/12/2005
172.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 309 מתאריך 17/11/05
17/11/2005
173.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 308 מתאריך 11/08/05
11/08/2005
174.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 307 מתאריך 30/06/05
30/06/2005
175.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 306 מתאריך 01/06/05
01/06/2005
176.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305 מתאריך 14/04/05
14/04/2005
177.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305א מתאריך 12/04/05
12/04/2005
178.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 304 מתאריך 20/02/05
20/02/2005
179.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 303 מתאריך 02/02/05
02/02/2005
180.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 302 מתאריך 26/01/05
26/01/2005
181.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 300 מתאריך 10/11/04
10/11/2004
182.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
14/07/2004
183.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
14/07/2004
184.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 296 מתאריך 16/06/04
19/06/2004
185.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 295 מתאריך 17/05/04
17/05/2004
186.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 294 מתאריך 24/03/04
24/03/2004
187.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 292 מתאריך 25/02/04
25/02/2004
188.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 293 מתאריך 19/02/04
19/02/2004
189.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 291 מתאריך 11/02/04
11/02/2004
190.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 290 מתאריך 28/01/04
28/01/2004
191.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 289 מתאריך 22/01/04
22/01/2004
192.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 288 מתאריך 31/12/03
12/01/2003
193.
פרוטוקול 396 מיום 14.12.14
194.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 439 מיום ראשון 15/04/2018
195.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 438 מיום ראשון 15/04/2018
196.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 440 מיום ראשון 22/04/2018