אירועים

חיות בטבע

28/01/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סדנת בצק סוכר בסימן ט"ו בשבט

02/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

04/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סיפור בתנועה

09/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30

חיות בטבע

11/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

שעת סיפור עם נדירה

18/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

תאטרון בובות קרנובה

23/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

25/02/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סיפור בתנועה

01/03/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30

חיות בטבע

03/03/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

תאטרון בובות קרנובה

15/03/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

17/03/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

שעת סיפור עם נדירה

24/03/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סיפור בתנועה

03/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30

חיות בטבע

05/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

שעת סיפור עם נדירה

12/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

תאטרון בובות קרנובה

17/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

19/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

חיות בטבע

02/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

דרורמי והגיטרה

07/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

שעת סיפור עם נדירה

09/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סיפור בתנועה

14/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30