אירועים

סיפור בתנועה

03/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30

חיות בטבע

05/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

שעת סיפור עם נדירה

12/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

תאטרון בובות קרנובה

17/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

19/05/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

חיות בטבע

02/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

דרורמי והגיטרה

07/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

שעת סיפור עם נדירה

09/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15-18:00

סיפור בתנועה

14/06/2020, מיקום: מרכז אופק, שעה 16:30+17:30