תקציב המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציב לשנת 2021
15/11/2021
2.
תקציב מועצה לשנת 2020
11/11/2020
3.
תקציב לשנת 2019
11/12/2019
4.
תקציב לשנת 2018
27/01/2019
5.
עדכון תקציב המועצה לשנת 2017
22/10/2017
6.
תקציב לשנת 2017
21/10/2017
7.
תקציב לשנת 2016
22/10/2016
8.
תקציב לשנת 2015
22/10/2015
9.
תקציב לשנת 2014
10.
תקציב לשנת 2013
11.
תקציב לשנת 2012
12.
תקציב לשנת 2011