תקציב המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עדכון תקציב המועצה לשנת 2017
22/10/2017
2.
תקציב לשנת 2017
21/10/2017
3.
תקציב לשנת 2016
22/10/2016
4.
תקציב לשנת 2015
22/10/2015
5.
תקציב לשנת 2014
6.
תקציב לשנת 2013
7.
תקציב לשנת 2012
8.
תקציב לשנת 2011