חוקי עזר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אגרת תעודת אישור
2.
אספקת מים
3.
הדברת זבוב ים התיכון
4.
הדברת טוואי התהלוכה
5.
הדברת מזיקים
6.
הוצאת אשפה
7.
החזקת בעלי חיים
8.
החזקת מקלטים
9.
הסדרת גדר חיה
10.
הסדרת השמירה
11.
העמדת רכב וחנייתו
12.
הצמדה למדד
13.
הירסת מבנים מסוכנים
14.
חוק עזר לגדרה (ביוב)
15.
חזירים ובשר חזיר
16.
מודעות ושלטים
17.
מניעת רעש
18.
ניקוי בורות שופכין
19.
ניקוי מגרשים וחצרות
20.
ניקוי מדרכות
21.
סימון רחובות
22.
סלילת רחובות
23.
עגלות
24.
פיקוח על כלבים
25.
רחצה בבריכות שחיה
26.
רשיונות לאופניים
27.
שחיתת עופות
28.
שמירה על ניקיון ואיסור העישון
29.
שמירת הסדר והניקיון
30.
תברואה וסילוק מפגעים
31.
תיעול