תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
2.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
3.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2018
10/07/2018
4.
הקצבות לעמותות לשנת 2017
5.
הרשאה בלתי חוזרת
6.
התחייבות המוסד הציבורי הנתמך
7.
טופס לבקשת תמיכה
8.
כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת