תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הקצבות לעמותות לשנת 2017
2.
הרשאה בלתי חוזרת
3.
התחייבות המוסד הציבורי הנתמך
4.
טופס לבקשת תמיכה
5.
כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת