תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
2.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
3.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
4.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
5.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
6.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
7.
הקצבות לעמותות לשנת 2017
8.
הרשאה בלתי חוזרת
9.
התחייבות המוסד הציבורי הנתמך
10.
טופס לבקשת תמיכה
11.
כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת