פרטי קבלת קהל

קבלת קהל:


יום א' 9:00-13:30, 16:30-18:30

ימים ב'-ה' 9:00-15:00


״דלת פתוחה״

פגישות עם ראש המועצה יתקיימו בימי ראשון 

בין השעות 16:30-18:30

נא לתאם את הפגישה מראש בטלפון 08-8593501/4