פרטי קבלת קהל

קבלת קהל:


יום א' 9:00-13:30, 16:30-18:30

ימים ב'-ה' 9:00-15:00


״דלת פתוחה״


בכל יום ראשון נפגש ראש המועצה עם תושבים המעוניינים בכך במסגרת ״דלת פתוחה״

בין השעות 16:30-18:30