מחלקת גנים ונוף

מנהל מחלקת גנים ונוף – אופיר הלוי

מפקח גינון – דרור מגן

פיקוח על עבודות גינון, תחזוקת מדשאות, גנים, אי תנועה, ערוגות, מערכות השקיה, ספסלים, ברזיות מים, מתקני משחק, מתן אישור כריתת עצים (קק"ל), פיקוח וגיזומי עצים (באופן מבוקר), הדברת חדקונית הדקל