מניעת מפגעי יתושים ומחלות

כמדי שנה בתחילת האביב מתחילה פעילות רבה של היתושים
כל מקום בו מצטברים מים עומדים עלול להוות מוקד פוטנציאלי לדגירת יתושים. זחלי היתושים מתפתחים אך ורק במקווי מים עומדים, ונקבות היתושים הבוגרות מעופפות בחיפוש דם בע״ח העשיר בחלבון לצורך התפתחות ורביה.
הסכנה בהפצת מחלות (כגון קדחת הנילוס) נובעת מהמקרים בהם עקצה נקבת היתוש עוף נשא נגיף - בטרם עקצה אותנו.

המועצה המקומית גדרה בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה עושים כל שביכולתם כדי לאתר ולמנוע דגירות יתושים באזור, אולם, חלק מבתי הגידול נמצאים בתוך השטחים הפרטיים שלכם.

לפיכך הינכם מתבקשים לבצע את הפעולות הבאות
לבדוק בקפדנות את חצר ביתכם לרוקן וליבש כל כלי המכיל מים. כדי נוי מחרס, עציצים, תחתיות עציצים, דליים, צמיגים, מרזבים סתומים וכד‘.

לבדוק שאין הצטברות מים בגגות שטוחים ובמרתפים.

לוודא שאין דליפות ביוב, ושכל פתחי המערכת אטומים היטב.

למנוע יצירת שלוליות ממזגנים וברזים דולפים.

בבריכות נוי - להשתמש בדגים טורפי זחלי יתושים.

בבריכות שחייה שאינן בשימוש - לרוקן את המים, או להדביר בחומר מאושר.

כמו כן, הינכם נקראים להגן על עצמכם מפני עקיצות היתושים
 
להתקין רשתות על פתחי החלונות, ולהפעיל מאווררים.

להשתמש במכשירים דוחי/קוטלי יתושים כגון מנורות סגולות, סללי בעירה, מכשירים חשמליים לפיזור תרסיסים דוחי יתושים.

למרוח על חלקי הגוף החשופים תכשירים מאושרים דוחי יתושים.

לרסס בתכשירי הדברה מאושרים את משטחי המנוחה שח היתושים, סביב החלונות והדלתות.

כל הפעולות הנל יסייעו לנו למנוע מטרדי יתושים בקיץ

עזרו לנו לעזור לכם

 

בכל מקרה של מפגע שלא ניתן לסלקו, או לטפל בו באופן עצמאי, ובכל שאלה בנושא,

הנכם מוזמנים לפנות למוקד 106 - 1800-200-583