מועצה מקומית גדרה

סלילת חניית הקאנטרי

16/11/2021
סלילת חניית הקאנטרי