החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אספקה והצבה של מבנים יבילים, מכרז מספר 18/2017 מיום 18.7.2018