רישום

תקנות ונהלי רישום

לצפייה בתקנות ובנהלי הרישום השונים
קראו עוד

רישום לצהרונים

לרישום למעונות ולצהרני מרכז אופק
קראו עוד

רישום לחוגים

לרישום לכלל החוגים באופן מקוון
קראו עוד