שרה אורן - עו"ס מנהלת מרכז הורים – ילדים

פרטי התקשרות:

באמצעות מזכירות המחלקה 8593570/547

ימי עבודה: א'- 8.00-18.00 ג' 9.00-18.30 ה- בהתאם לתכנית הטיפולית שנקבעת עם המשפחות.

במסגרת תפקידה נותנת העו"ס מענה למשפחות אשר הומלצו במסגרת ועדות לתכנון טיפול לקבל מענה טיפולי משפחתי במסגרת מרכז הורים- ילדים.

ההתערבות הניתנת למשפחות כוללת טיפול אישי- פרטני ומשפחתי בסיוע של אם בית, מטפלת באומנות ופסיכולוגית. לכל משפחה המגיעה למרכז, נבנית התערבות טיפולית מוגדרת מטרות ותוצאות והטיפול ניתן למשך שנה עם אופציה להארכה למשך חצי שנה נוספת.

הטיפול הוא אינטנסיבי אחת לשבוע. עו"ס המרכז פועלת בשיתוף פעולה עם עו"ס המשפחה ומבצעת הערכה תקופתית על התקדמות המשפחה בטיפול.