חבורת הזמר "היוצאים מגדרם"

חבורת הזמר "היוצאים מגדרם"

חבורת הזמר הייצוגית של גדרה בליוויו וניהולו המוזיקאלי של דורון שנקר, מנצח ומפיק פסטיבלים.

 

למעוניינים ניתן לפנות למזכירות מרכז אופק 08-8594555.