יקירי גדרה 1998


יקירי גדרה לשנת 1998 


יחיא מורי

שלום גמליאל

שמואל קסנטיני

הרץ פינקנברג

גבריאלה שרמן