יקירי גדרה 2009


יקירי גדרה לשנת 2009

אבישי צוברי
דוד קלדרון
דניאל חאייק
רינה חדי
שלמה לולוי 
עליזה מילשטיין
דוד בוגנים
פמלה הלל