ש.י.ל. שירות ייעוץ לאזרח


במסגרת התחנה ניתנים השירותים הבאים:

ניתן ייעוץ משפטי ראשוני ע"י עו"ד
ייעוץ בנושא ביטוח לאומי
עובד ומעביד
פיצויים תגמולים ופנסיה
דיור ציבורי
אישות ומשפחה

השרות ניתן באוזן קשבת ובהתנדבות מכל הלב
בדגש על כבוד הפונה ומשפחתו ושמירה על סודיות מלאה

ימי קבלה

יום ב' – 9.00-12.00
יום ג' - בתיאום מראש
יום ד' – 16.00-19.00

לתיאום ניתן לפנות לגב' מלכה שלמה

בטלפון – 050-5522477

השירות ניתן במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים
רחוב פינס 4, גדרה