מחלקת גזברות

מחלקת הגזברות תפקידה לשמור על המשאבים הכספיים של הרשות המקומית תחת פעולות החוק וניהולם הנכון של משאבים אלה תוך שמירה מלאה על החוקים הנוגעים בדבר. הגזברות תשמור על האיזון בין ההכנסות להוצאות כדי שיהיה באפשרות הרשות בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאית מלאה.

מחלקת הגזברות תדאג להפעלתם הנכונה של כל היחידות המקצועיות בתחום הכספים, החשבונאות והתקציבים, כך שיהיה באפשרותה לספק למחלקות שרותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים. ידע ומידע זה יהווה את הבסיס לקבלת החלטות במחלקות על בסיס שיקולים כלכליים נאותים ויהווה מידע לקובעי המדיניות ברשות לקביעת מדיניותם.

מחלקות יחידות הגזברות וטלפונים:

תפקידשםדואר אלקטרוניטלפוןפקס
גזבררמי אומיד rami.omid@gedera.muni.il08-859353008-8597831
 יפה עופריyafa_o@gedera.muni.il
הנהלת חשבונות  Keren.Binder@gedera.muni.il08-8593540
   08-8593544
   08-8593541