להלן עבודות שיבוצעו החל מיום שני הקרוב - 11/09/23

10/09/2023
ביום שני 11/09/23 יחולו עבודות בקומת המסחר סביב כיכר ברחוב האילנות.

העבודה תחל ביום שני, וזאת לצורך ריצוף קבוע ופיתוח נופי לרווחת התושבים
משך העבודות המשוער הינו עד ה27/09/23.
העבודה תחולק לארבעה מקטעים, באופן שיאפשר גישה מלאה להולכי רגל בכל שלושת קומות המסחר לרבות פריקה וטעינה לעסקים, במקומות בהם לא מבצעים עבודות.
מודגש בזאת, כי במקום בו יעבוד הקבלן בפועל, לא תתאפשר פריקה וטעינה אלא במקומות המוסדרים מראש לטובת העניין, בהתאם לתכנית הסדרי התנועה שהועברה.

עמכם הסליחה על חוסר הנוחות.