תושבי שכונת גולדה - מרכז השירות פתוח וזמין בשבילכם!

19/12/2022
תושבות ותושבים יקרים,
המועצה מקומית גדרה פועלת בכל עת על מנת לשפר את השירות והנגישות עבור התושב. תושבי שכונת גולדה - מרכז השירות פתוח וזמין בשבילכם! 

שעות הפתיחה של המרכז ומיקומו: ימים א׳, ג׳-ה | 8:30-15:30 | ימי ב׳ | 8:30-13:00 | 16:30-18:30 | מרכז דנה, רח׳ ארז | טלפון: 077-2755285 / 077-2755297

יואל גמליאל, 
ראש המועצה