מועצה מקומית גדרה

גדרה מובילה בחינוך

01/06/2022
גדרה מובילה בחינוך

גדרה לא רק מובילה בחינוך, גדרה מקדמת חינוך ומדגימה חינוך!


עם תכנית ייחודית לשימור צוותי הוראה ומניעת שחיקה - משלחת גדרה ממשיכה להוביל ביריד הבינלאומי לחינוך של משרד החינוך וה-OECD

בימים אלה מתקיים כנס ביאנלה לחינוך בינלאומי בהשתתפות נציגות ונציגים מ-48 מדינות השותפות בפרויקט Education 2030 לפיתוח עתיד החינוך. בין המשלחות המופיעות בכנס – מככבת משלחת החינוך של המועצה המקומית גדרה עם "עכשיו אני" - תכנית ייחודית לצמצום שחיקה ושימור צוותי חינוך.

ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל, אמר השבוע: "אני גאה בנציגות המכובדת שלנו בכנס ביאנלה לחינוך בינלאומי 2022. בכנס, מוצגת התוכנית הייחודית של המושבה גדרה לצמצום שחיקה ושימור צוותי חינוך מצוינים ואיכותיים במערכת החינוך היישובית - "עכשיו אני". אני רוצה להודות לצוות שלנו במשלחת - ענת קוך מנהלת אגף החינוך, גלית דניאל מנהלת אגף חברה וקהילה והאמונה על החינוך המיוחד וברכי יעיש מנהלת גני הילדים יחד עם נציגות צוותי החינוך אפרת ליכטנשטיין ויערית אביגל, אורי אסייג היועץ הארגוני ואילנה מידני, שמייצגים ומדגימים את דרכי החינוך והפעולה שהזניקו את המושבה גדרה לקדמת הבמה של החינוך במדינת ישראל. תודה רבה לכם על הייצוג המכובד. בגדרה חושבים חינוך, חושבים עתיד למען קיימות הדורות הבאים. החינוך הוא עמוד התווך עליו אנו נשענים".