מועצה מקומית גדרה

קול קורא לכותבים

18/05/2022
קול קורא לכותבים

קול קורא לכותבים למשלוח שירים וסיפורים קצרים עד 500 מילים.

הנושא שנבחר השנה: 'בין מים למים' – מים במרחב הפיזי, הרוחני, ובכל שאר הייצוגים.

שלב ראשון – תחרות מקומית בגדרה. המקום הראשון שיבחר בתחרות המקומית יעלה לתחרות הארצית.

שלב שני – תחרות ארצית בין כלל הזוכים במקום הראשון. הפרסים בתחרות הארצית:
פרס ראשון: 9,000 ש"ח
פרס שני: 5,000 ש"ח

פרס שלישי: 3,000 ש"ח

היצירות שיעלו לתחרות הארצית יתפרסמו באנתולוגיה מיוחדת.

משלוח יצירות עד לתאריך-  10/07/22

להגשה ופרטים נוספים באתר הליקון ,בעמוד " מילה במקום"

למידע נוסף : Mila.helicon@gmail.com