מועצה מקומית גדרה

תודה על ההירתמות!

19/03/2022
תודה על ההירתמות!
תושבות ותושבים יקרים
תודה על ההירתמות! 

ציוד חיוני רב נאסף על ידכם, תושבי גדרה, למען פליטי ותושבי אוקראינה.

בשבוע הקודם, נאספו התרומות שלכם שלאחר מכן נאספו על ידי פיקוד העורף בשיתוף השלטון המקומי. 

ההיענות המדהימה שלכם היא הוכחה נוספת לחוזקה של קהילת גדרה! 

 ראש המועצה יואל גמליאל "תודה לזיוית פור, מהמחלקה לשירותים חברתיים שריכזה את התרומות, למחלקת הנוער, למתנדבות ולמתנדבים שלקחו חלק בריכוז ובאריזת הציוד וכמובן, לכם, תושבים יקרים, על ההיענות יוצאת הדופן המחממת את הלב.