מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

27/12/2021
 הזמנה לישיבת מועצה
הנדון:   הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 475
 

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 475 אשר תתקיים

ביום שני 27.12.2021 לאחר ישיבת מועצה אישור תקציב לשנת 2022

בבניין המועצה בחדר ישיבות בקומה ב'.


סדר היום:

סעיף 1     אישור פרוטוקול ועדת הקצאות בעניין הקצאת קרקע לטובת הקמת ותפעול

                    בית כנסת ופעילות קהילתית ברחוב פוקס פינת רחוב קפלן מאיר הכהן

                    חלקי חלקה 323 בגוש 3875.


סעיף 2     אישור בחירת יקירי גדרה לשנת  תשפ"ב.

סעיף 3      אישור חבר המועצה מוטי גהרי כמחזיק תיק רישוי עסקים.

סעיף 4   עדכון הרכב  וועדות המועצה: מכרזים, קליטה ועלייה ,בטיחות בדרכים,

                ועדת ספורט, ועדה לשימור אתרים.

               אישור חבר המועצה מוטי גהרי במקום חברת המועצה היוצאת

               גילי אפטר אילון בוועדות הנ"ל.

סעיף 5   אישור חבר המועצה יקותיאל תנעמי כמחזיק תיק שפ"ע.

סעיף 6   אישור המלצות ועדת תמיכות לתמיכה בתנועת הנוער.

סעיף 7    לתמיכה בעמותת ספורט.