מועצה מקומית גדרה

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

31/08/2021
שנת לימודים פורייה ומוצלחת!