מועצה מקומית גדרה

הבטחת ביטחון תזונתי

18/03/2021
הבטחת ביטחון תזונתי

מידע והגשת בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי

כרטיסי מזון נטענים בשיתוף משרד הפנים

בימים אלה מתקיימת תכנית הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה באמצעות משרד הפנים ובשיתוף עם הרשות המקומית, בו יחולקו כרטיסי מזון נטענים. 

לידיעתכם, תושבים המקבלים הנחה בארנונה מתוקף סעיף 2(א)(8)(א) (הנחה לפי מבחן הכנסה) בגובה 70% ומעלה ואזרחים ותיקים שמקבלים גימלת הבטחת הכנסה, יקבלו את הכרטיס הנטען ישירות עד הבית באמצעות שליח ואין להם צורך למלא את טופס הבקשה. 

רשימת הזכאים הראשונית, בהתאם להוראות משרד הפנים, נקבעה על בסיס הזכאות להנחה בארנונה בהתאם למבחן ההכנסה. תושבי גדרה שאינם רשומים כזכאים להנחה בארנונה, מוזמנים לפנות לקישור זה לבדיקת זכאות לקבלת הכרטיסים הנטענים ולמלא בקשה, וזו תאושר רק בכפוף לעמידה במבחן ההכנסה שנקבע.

תושבים שיקבעו כזכאים, יקבלו את כל 3 הפעימות.

במידה שהאישור לקבלת הזכאות יתקבל לאחר 2 פעימות החלוקה הראשונות, התושבים יקבלו את הכרטיסים רטרואקטיבית בפעימה שלישית לחלוקה במהלך חודש מאי 2021.

הגשת בקשה לבדיקת זכאות תהא תקפה עד ליום 29.04.2021.

למידע המלא לגבי תכנית הסיוע

טופס לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה למי שאינו זכאי להנחה (לתושבי גדרה בלבד)

לידיעתכם, תושבים המקבלים הנחה בארנונה מתוקף סעיף 2(א)(8)(א) (הנחה לפי מבחן הכנסה) בגובה 70% ומעלה ואזרחים ותיקים שמקבלים גימלת הבטחת הכנסה, יקבלו את הכרטיס הנטען ישירות עד הבית באמצעות שליח ואין להם צורך למלא את טופס הבקשה.

 

  

 לשאלות נוספות ולבירורים ניתן לפנות למייל:

mp@eshel.org.il