מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 468

13/12/2020
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 468
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 
אישור תקציב המועצה לשנת 2020
תתקיים ביום חמישי בתאריך 24.12.2020 בשעה 18:00 בספרייה הציבורית ברחוב 

לילינבלום פינת ויצמן ,גדרה.