מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467

26/11/2020
ישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 467

ישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 467 תתקיים 

ביום ראשון  2020\12\9 בשעה 18:00 בספרייה הציבורית ברחוב לילנבלום פינת ויצמן,

גדרה.

סדר היום:

סעיף 1            בקשה לישיבה שלא מן המניין מתאריך 2020\12\9

                       שהוגשה ע"י חבר  המועצה סהר פינטו.

                   

סעיף  2            אישור פתיחת 2 חשבונות אב לפעילות במפעל הפיס.

          

סעיף 3               אישור חוזה הקצאה לעמותת "שעלי תורה"

                           גוש 80051 חלקה 100

                     

 

סעיף4              אישור בחירת יקירי גדרה לשנת תשפ"א.