מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה

03/09/2020
ישיבת מועצה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 465

5.3 מיליון ₪ נוספים למיזם המערכות לייצור חשמל בגדרה ומיליון ₪ נוספים לשיפוץ מוסדות חינוך 

התקציבים הנוספים אושרו במהלך ישיבת המועצה האחרונה 

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "תוספות התקציב שאושרו נועדו להמשך פיתוח גדרה והמשך ביסוסה כמובילה באיכות חיים"

בישיבת המועצה האחרונה אושרה הגדלת תקציב לשיפוץ מוסדות החינוך בגדרה במיליון ₪, מ-2 ל-3 מיליון ₪. בנוסף, אישרה המועצה המקומית הגדלת תקציב נוספת של 300 אלף ₪ להנגשת כיתות לטובת ליקויי שמיעה ולתוספת של מזגנים. בכך עלה התקציב למטרות אלה לכ-1.7 מיליון ₪. כמו כן, הוסיפה המועצה תקציב נוסף של כ-100 אלף ₪ לתקציב בסך 3 מיליון ₪ ממשרד הבינוי והשיכון לטובת הקמתו של מבנה רב תכליתי.

במסגרת ישיבת המועצה, אושרה הגדלת התקציב להתקנת מערכות יצירת חשמל סולאריות פוטו-וולטאיות שיותקנו בגדרה של כ-5.3 מיליון ₪. בכך גדל תקציב המיזם לכ-7.4 מיליון ₪ באמצעות קרנות הרשות, הלוואה ממפעל הפיס ואשראי בנקאי.

המועצה אישרה בישיבתה תוספת תקציב של מעל 800 אלף ₪ להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי גדרה. בכך, גדל התקציב למעל 1.5 מיליון ₪. עוד אושרה תוספת תקציב של כ-300 אלף ₪ לטובת סימון ותמרורים ברחבי המושבה וכעת התקציב לכך עומד על 2 מיליון ₪.

התקציב לטובת הרחבתו של רחוב פינס מבן גוריון ועד לכיכר רבין בנוסף לבניית כיכר חדשה בצבי ארקין עלה למעל חצי מיליון ₪ לאחר תוספת תקציבית של כ-200 אלף שקלים נוספים. עוד אושרו תקציב לפעילות בטיחות וגהות בגובה של כ-204 אלף ₪, תקציב לשיפוץ משרדים בגובה 100 אלף ₪ ושיפוץ פנימי למבנה המשטרה ברחוב הביל"ויים בגובה חצי מיליון ₪. 

כמו כן, הושבעו במהלך ישיבת המועצה המקומית חברי המועצה הנכנסים אבי דנקו ומורן דהרי.

ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל: "תוספות התקציב שאושרו נועדו להמשך פיתוח גדרה והמשך ביסוסה כמובילה באיכות חיים. השקעה בחינוך, בסביבה ירוקה, במתקני ספורט ופיתוח גדרה הם השקעה חשובה למען עתיד ילדינו, למען עתידה של גדרה".