מועצה מקומית גדרה

ציר נסיעה לשכונת "גולדה"

24/08/2020
ציר נסיעה לשכונת "גולדה"

נפתח ציר נסיעה נוסף לשכונת "גולדה"


ציר הנסיעה החדש מרחוב חיים הרצוג מיועד לרכבים פרטיים בלבד ומאפשר גישה בטוחה לבאי השכונה 
 
השבוע נפתח ציר כניסה/יציאה נוסף לשכונת "גולדה" במזרח גדרה. זאת, בנוסף לציר שנפתח בחודש האחרון מרחוב ציונה צרפת. הציר החדש נפתח מרחוב חיים הרצוג ומיועד לרכבים פרטיים בלבד לצורך שמירה על בטיחות באי השכונה. בתוך כך, לצורך שמירה על בטיחות באי השכונה, הכניסה לכלי העבודה הפועלים במקום היא מנתיב נפרד. 

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "לצד המשך העבודות המתבצעות בשכונת גולדה, אנו שמים דגש רב על בטיחות. לצורך כך, פתחנו שני צירי נסיעה שיאפשרו כניסה ויציאה בטוחה המיועדים לרכבים פרטיים בלבד. תודה למנהל ההנדסה, לאגף שפ"ע ולכל השותפים לעשייה. גדרה מובילה באיכות חיים". 

מפת שכונת גולדה המעודכנת