פרוטוקולים וועדת השלושה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת השלושה פרוטוקול ישיבה מיום 21.2.2021 החלטה על התקשרות לשירות ניהול ופיקוח – ליסינג תפעולי לכלי רכב
25/02/2021