מכרזים פומביים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הארכת מועד הגשת הבקשות למכרז מס’ 17/2022 עד לסוף 30.11.22
14/11/2022
2.
מכרז 20/2022 הקמת מרחבים מוגנים טרומיים
07/11/2022
3.
מכרז פומבי/ חוזה מס׳ 20/2022 ים טרומים ð י מרחבים מוג ð להקמת ש עבור מוסדות הרווחה בגדרה
07/11/2022
4.
הבהרות למכרז 18/2022 לעבודות התאמות נגישות של אתרי מתקני משחק בגדרה
30/10/2022
5.
מכרז פומבי מס׳ 17/2022 להפעלת בית חם לנערות - מועצה מקומית גדרה
27/10/2022
15/11/2022
6.
מכרז פומבי מס' 14/2022 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון, חורשות, שטחי בור וביצוע עבודות פיתוח והקמת שטחי גינון בתחום הגינון
24/10/2022
7.
מכרז פומבי מס' 22/18 לעבודות התאמות נגישות של אתרי מתקני משחק בגדרה
19/10/2022
8.
מכרז מס' 16/22 לבניית בית ספר על יסודי ארז כולל עבודות פיתוח - שלב ג - מעודכן 13.09.22
13/09/2022
9.
הודעה בדבר עדכון פרטי מכרז 16.2022 - תיכון רות שלב ג
13/09/2022
10.
מכרז מס' 16/2022 לביצוע עבודות: בניית מבנה מעבדה ובניית מבנה כיתות בבית ספר על יסודי, כולל עבודות פיתוח ( ביצוע שלב ג')
31/08/2022
11.
מכרז פומבי מס' 15/2022 להסעות תלמידים תשפ''ג ( מכרז שני ל 17 קווים )
03/08/2022
12.
מכרז פומבי מס' 2022 / 11 הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה
15/05/2022
13.
טופס מפרט ההסעות והצעת המחירים מכרז מס' 11/2022
15/05/2022
14.
מכרז פומבי /חוזה מס' 10/2022 להקמת שלושה מרחבים מוגנים מוסדיים ברווחה מועצה מקומית גדרה
29/03/2022
15.
מכרז פומבי/ חוזה מס׳ 10/2022 להקמת שלושה מרחבים מוגנים מוסדיים ברווחה - מועצה מקומית גדרה טבלת הגשת הצעה
28/03/2022
16.
שאלות הבהרה למכרז פומבי 2022/7 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה
23/03/2022
17.
הודעה מספר 1 - דחיית מועדים - מכרז פומבי 7/2022 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה לתקופה שמיום 1.04.2022. המועד האחרון להגשת הצעות בתאריך 3/3/2022 יום חמישי בשעה 12:00
03/03/2022
18.
שאלות הבהרה ובקשות לשינוי למכרז פומבי מס' 2022/7 לעריכת ביטוחי המועצה
23/02/2022
19.
מכרז פומבי מס' 7/2022 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה 1.04.2022 שמיום לתקופה
23/02/2022
01/04/2022
20.
ניסיון תביעות למבוטח מכרז פומבי מס' 7/2022 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה לתקופה שמיום 1.04.2022
16/02/2022
21.
מכרז פומבי מס' 7/2022 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה לתקופה שמיום 1.04.2022
07/02/2022
24/02/2022
22.
מכרז פומבי/ חוזה מס׳ 5/2022 להקמת שלושה מרחבים מוגנים מוסדיים ברווחה - מועצה מקומית גדרה
30/01/2022
13/02/2022
23.
מכרז מס' 3/2022 לביצוע עבודות :בניית מבנה מעבדה ובניית מבנה כיתות בבית ספר על יסודי,כולל עבודות פיתוח (ביצוע שלב ג')
27/01/2022
24.
מכרז מס' 3/2022 לביצוע עבודות: בניית מבנה מעבדה ובניית מבנה כיתות בבית ספר על יסודי, כולל עבודות פיתוח (ביצוע שלב ג')
27/01/2022
25.
מכרז מס' 2022\5 פרסום מכרז להקמת ממ"מים במבני רווחה
27/01/2022
13/02/2022
26.
מכרז פומבי מס' 01/2022 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית גדרה מסמך הבהרות מספר 2
25/01/2022
08/02/2022
27.
תשובות לשאלות הברה למכרז פומבי מס' 2022\1 להתקנה ,תחזוקה,ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית גדרה
24/01/2022
28.
מכרז מס' 2022\1 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית גדרה
03/01/2022
29.
פרסום מכרז מס' 2021\21 למתן שירותי אבטחה,שמירה וסיור במוסדות חינוך אבטחה ושמירה במוסדות ציבור ובאירועים בגדרה
16/12/2021
30.
תשובה לשאלת הבהרה למכרז מס' 2021\19 שינוי תנאי סף
27/10/2021
31.
מכרז פומבי מס' 18/2021 – לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, רווחה, מערכות נלוות ושירותי ענן למועצה המקומית גדרה – מענה לשאלות הבהרה. שימו לב - מועד הגשת המכרז נדחה ליום 9.11.21
11/10/2021
09/11/2021
32.
מכרז פומבי 19/2021 תשובות לשאלות הבהרה לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה המקומית גדרה. שימו לב - מועד הגשת המכרז נדחה ליום 9.11.21
11/10/2021
09/11/2021
33.
מכרז 2021\18 לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, רווחה, מערכות נלוות ושירותי ענן למועצה המקומית גדרה
23/08/2021
34.
מכרז 2021\19 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה המקומית גדרה
23/08/2021
17/10/2021
35.
מכרז פומבי מס' 2021/15 - מרכז ספורט - קנטרי גדרה מענה לשאלות הבהרה
27/06/2021
36.
מכרז מס' 11/2021 להפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים של המועצה – מועצה מקומית גדרה השלמת מענה לשאלות הבהרה
24/06/2021
37.
מענה לשאלות הבהרה - מכרז מס' 11/2021 להפעלת צהרונים עבור המועצה המקומית גדרה
22/06/2021
38.
מכרז מס' 11/2021- הפעלת צהרונים לבתי הספר של המועצה
17/06/2021
39.
מכרז פומבי מס' 15/2021– מכרז להקמת מרכז ספורט – קאנטרי מועצה מקומית גדרה
01/06/2021
30/06/2021
40.
מכרז פומבי מס' 11/2021 להפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים של המועצה
31/05/2021
41.
הודעה מספר 3 – מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 8/2021 לאספקת שירותי חיוב, גביה, אכיפת גביה, שירותי קהל, מוקד טלפוני לבירורים ולתשלומים ושירותים הנלווים לכל אלה
12/05/2021
25/05/2021
42.
הודעה מספר 2 – פרוטוקול מפגש מציעים והודעה על דחיית מועדים - מכרז פומבי 2021/8 לאספקת שירותי חיוב, גביה, אכיפת גביה, שירותי קהל, מוקד טלפוני לבירורים ולתשלומים ושירותים הנלווים לכל אלה
28/04/2021
18/05/2021
43.
הודעה מספר 1 - דחיית מועדים - מכרז פומבי 8/2021 לאספקת שירותי חיוב, גביה, אכיפת גביה, שירותי קהל, מוקד טלפוני לבירורים ולתשלומים ושירותים הנלווים לכל אלה
26/04/2021
18/05/2021
44.
הודעה מספר 1 - דחיית מועדים - מכרז פומבי 8/2021 לאספקת שירותי חיוב, גביה,
13/04/2021
18/05/2021
45.
מענה לשאלות הבהרה בעניין מכרז 7/2021 (מכרז הנהח"ש)
13/04/2021
46.
מכרז פומבי 8/2021 מסמך 1ב' – נוסח הודעה באתר המרשתת בדבר פרסום המכרז ותנאיו מועצה מקומית גדרה
11/04/2021
18/05/2021
47.
מכרז פומבי 8/2021 מסמך 1א' – הזמנה להציע הצעות
08/04/2021
18/05/2021
48.
מכרז מס' 7/2021 מתן שירותי הנהלת חשבונות
22/03/2021
49.
מכרז פומבי מס' 4/2021 להפעלת קהילה תומכת - הבהרה למענה לשאלות הבהרה - נוכח פניה אשר לתשובה מס' 11
10/03/2021
50.
מכרז פומבי מס' 4/2021 להפעלת קהילה תומכת - מענה לשאלות הבהרה
08/03/2021
51.
מכרז פומבי מס' 4/2021 להפעלת תכנית "קהילה תומכת"
25/02/2021
10/03/2021
52.
מכרז 2021\3 שירותי הסעות למסגרות רווחה
18/02/2021
53.
מכרז פומבי מס' 17/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור – פסולת אריזות קרטון
16/11/2020
54.
מכרז פומבי מס 2020\17 טיפול בפסולת למיחזור אריזות קרטון
15/11/2020
55.
מכרז פומבי מס 23/2020 שיפוץ מבנה בית שבזי
05/11/2020
17/11/2020
56.
מכרז פומבי מספר 18/2020 להקמת מבנה בית קפה בספורטק
29/10/2020
24/11/2020
57.
מכרז פומבי מספר 22/2020 לעריכת ביטוחי המועצה המקומית גדרה לתקופה שמיום 1.12.2020- מפורט מעודכן בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה
29/10/2020
05/11/2020
58.
מכרז מספר 22/2020 לעריכת ביטוחי המועצה המקומית גדרה לתקופה שמיום 1.12.2020- תשובות לשאלות הבהרה
29/10/2020
59.
מכרז פומבי מספר 18/2020 להקמת מבנה בית קפה בספורטק
29/10/2020
24/11/2020
60.
מכרז פומבי מס': 15/2020 להקמת מבנה מקווה טהרה לגברים (שם הפרויקט: "הקמת מקווה טהרה")
27/10/2020
15/11/2020
61.
מכרז פומבי מס' 16/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור – מוצרי נייר
21/09/2020
62.
מכרז פומבי מס': 14/2020 להקמת מבנה בית ספר וכן עבודות פיתוח (שם הפרויקט: "הקמת מבנה בית ספר ניצנים"). סיור קבלנים 6.9. תכניות המכרז בראש עמוד זה
02/09/2020
15/09/2020
63.
מכרז 11/2020 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) על גגות בבעלות המועצה המקומית גדרה
29/06/2020
23/08/2020
64.
מכרז 10/2020 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה המועצה תאריך אחרון להגשת הצעות 2.7.2020 בשעה 16:00
16/06/2020
02/07/2020
65.
מענה לשאלות מכרז 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי בגדרה
26/04/2020
66.
מכרז מסגרת פומבי מס' 7/2020 לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה המקומית גדרה
22/04/2020
31/05/2020
67.
מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית ביתית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות תשובות הבהרה
01/04/2020
68.
מכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי 12 כיתות כולל עבודות פיתוח ( השלמת שלב ב' וביצוע שלב ג') - סיור הקבלנים שהיה אמור להתקיים בתאריך 2.4.2020, בוטל. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.אין שינויים ביתר תנאי המכרז.
29/03/2020
03/05/2020
69.
נספח יב - גדרה מבני כיתות אומדן - מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
70.
דוח ביסוס ארז שלב ב+ג גדרה נספח יד. מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
71.
נספח יא - מפרט טכני מיוחד - מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
72.
מכרז מס' 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב המועצה המקומית גדרה תאריך הגשה שונה לתאריך - 1.5.20 שעה 12:00, תאריך אחרון לשאלות שונה לתאריך 19.4.20 בשעה 12:00, תאריך הגשה הוארך ל- 3.5.2020 בשעה 12:00.
26/03/2020
03/05/2020
73.
מכרז פומבי מס' 9/2020 ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות
18/03/2020
74.
מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית ביתית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות
09/03/2020
07/04/2020
75.
מכרז מס' 5/2020 לפינוי פסולת אלקטרונית
27/02/2020
26/03/2020
76.
תשובות לשאלות למכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור
17/02/2020
23/02/2020
77.
מכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור למועצה המקומית גדרה
10/02/2020
23/02/2020
78.
מכרז 2/2020 למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה
30/01/2020
05/03/2020
79.
מכרז הפעלת מרכז טניס במסגרת חוגי הספורט במרכז אופק – מתנ"ס גדרה
27/01/2020
27/02/2020
80.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
81.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
82.
מענה לשאלות הבהרה מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
22/08/2019
83.
מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
08/08/2019
84.
מכרז פומבי 2019/04 למערכת מידע גאוגרפית )gis
28/07/2019
26/08/2019
85.
מכרז פומבי 01/2019 למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט ופרויקט ייעודי קרקע
25/07/2019
26/08/2019
86.
מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של מתקני כושר
26/06/2019
03/07/2019
87.
הזמנה להצעת מתן שירותי אדריכלות מועצה מקומית גדרה
06/06/2019
88.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 07/19 בנושא: אישור יציאה לנוהל התקשרויות
05/06/2019
89.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
28/05/2019
11/06/2019
90.
הזמנה נוספת להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2019 עבור מועצה מקומית גדרה
10/04/2019
91.
מכרז פומבי מספר 2018 /12 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
13/12/2018
06/01/2019
92.
מכרז מס' 13/2018 למתן שירותי ייעוץ בתחום נכסים ומקרקעין וטיפול באגרות והיטלי פיתוח
13/12/2018
06/01/2019
93.
מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים תאריך אחרון להגשה : יום שני 20.08.18 שעה 14:00
12/08/2018
94.
מכרז פומבי מספר 2/2018 מכרז לאספקת מוצרי מזון תאריך אחרון להגשה 24.7.18
24/07/2018
95.
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מספר 2/2018 לאספקת מוצרי מזון
23/07/2018
96.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
97.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
98.
מכתב הבהרה מכרז מס'1-2018
23/07/2018
99.
מכרז פומבי מס' 1/2018 לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה תאריך אחרון להגשה 24.7.18
23/07/2018
100.
מכרז פומבי מס' 9/2018 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור
25/06/2018
30/07/2018
101.
מכרז פומבי 2018/ 5 הזמנה להציע הצעות להפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה בית חם
28/05/2018
24/06/2018
102.
המשך מכרז פומבי 2018_ 5 בית חם – מרכזי טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה מודל הפעלה
27/05/2018
103.
מכרז פומבי מס' 3-2018 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו
25/04/2018
17/06/2018
104.
מכרז מרכז ספורט - מענה לשאלות הבהרה
10/04/2018
105.
פרסום מכרז 2.2018 – לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה בשיטת ה-D.B.O.T.
15/03/2018
08/05/2018
106.
מכרז פומבי מס' 2/2018 מסמך א' הזמנה להציע הצעות לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה
15/03/2018
08/05/2018
107.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
11/03/2018
18/03/2018
108.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
11/03/2018
18/03/2018
109.
הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2018 עבור מועצה מקומית גדרה
14/02/2018
01/03/2018
110.
קול קורא מפעילי חוגים
01/02/2018
20/02/2018
111.
תקנון מאגר ספקים
01/02/2018
20/02/2018
112.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
20/12/2017
07/01/2018
113.
שאלון לאיתור חשש לניגד עניינים
20/12/2017
07/01/2018
114.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
20/12/2017
07/01/2018
115.
מכרז פומבי מספר 14/2017 להפעלת בית ספר תיכון
27/11/2017
24/12/2017
116.
מכרז פומבי מס' 9/17 לאספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה
117.
מכרז פומבי מספר 1/17 - פניה להציע הצעות לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב
118.
מכרז פומבי מספר 12/15 - למיקור חוץ של שרותי חשבות שכר והנהלת חשבונות
119.
מכרז פומבי מס' 9/2020 ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות – ביטול המפגש 19.3.2020 - הודעה למשתתפים