תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022 ( הארכת מועד הגשה)
24/01/2023
2.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022
15/12/2022
3.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022
06/02/2022
4.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2022
06/02/2022
5.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
06/02/2022
6.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022
06/02/2022
7.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
18/11/2021
8.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
18/11/2021
9.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2021
18/11/2021
10.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2021
18/11/2021
11.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
17/12/2020
12.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2020
26/11/2020
13.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2020
26/11/2020
14.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
26/11/2020
15.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
16.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
17.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
18.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
19.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
20.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
21.
הקצבות לעמותות לשנת 2017