המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים הינה למעשה הזרוע הביצועית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בכל הקשור ליישום מדיניות הרווחה ברשויות המקומיות. המחלקה לשירותים חברתיים (מש"ח) מספקת שירותים אישיים וחברתיים ליחידים, משפחות וקבוצות, המתקשים לתפקד באורח תקין בחיי היומיום, במטרה לסייע להם לפתור את בעיותיהם ולספק מענים לצרכיהם המיוחדים.

חוק שירותי הסעד, התש"ח-1958, הינו הבסיס החוקי לפעולתה של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית. בנוסף אליו, פועלת המחלקה על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע ולתמיכה ועל פי התע"ס- תקנון העבודה הסוציאלית, שהינו קובץ הנחיות מקצועיות ומנהליות, המקיף את כל פעולות המחלקה.

המחלקה לשירותים חברתיים בגדרה מונה 14 עובדים סוציאליים ו-11 עובדי סמך ומנהלה. בסה"כ באחראיות המחלקה 25 עובדים. בנוסף ישנם מתנדבים המשמשים כמכפיל כוח ומרחיבים את מתן השירותים ללקוחות המחלקה בתחומים שונים ומגוונים.

עבודת המחלקה הינה פונקציונאלית, דהיינו מתבצעת בהתאם לתחומי מומחיות שונים (כפי שיפורטו להלן). במסגרת תכנית הרפורמה של משרד הרווחה מתעתדת המחלקה לשנות את המבנה הארגוני של עבודתה ולתת מענים על פי אזורים. נושא זה נדון עם יועצת ארגונית מטעם משרד הרווחה ומלווה ע"י מנהלת תכנית הרפורמה של משרד הרווחה. בנוסף, עובדת המחלקה בהתאם לתכניות טיפול ממוקדות תוצאות , במטרה להביא את הלקוחות לשינוי ושיפור בתחומי חייהם השונים.

כיום מטופלים במחלקה כ-3466 לקוחות המהווים כ-1,337 בתי אב. לכל משפחה או אדם בודד המקבל שירות מטעם המחלקה, נפתח תיק טיפול שבו מרכזים נתונים על הנסיבות שהביאו לתחילת העבודה עמו , על סוג הטיפול שהוענק לו ונתונים רלוונטיים אחרים. כיום נמצאת המחלקה במסגרת תכנית הרפורמה, בתהליך הטמעה של תכנת מחשוב חדשה אשר מטרתה למחשב את כל תיקי הלקוחות הנמצאים בטיפולה. אוכלוסיות היעד הנמצאות בטיפול המחלקה רבות ומגוונות וכוללות בין היתר: אוכלוסיות הסובלות מעוני, קשיי הכנסה ותעסוקה, בעיות זיקנה, תפקוד לקוי של הורים או של ילדים ובני נוער, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, אוכלוסיות הסובלות במצבי אלימות, אוכלוסיות הסובלות מהתמכרות ועבריינות, אוכלוסיות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים, בעיות במערכת היחסים המשפחתית ועוד.

השירותים הניתנים במסגרת המחלקה מתחלקים לשני סוגים עיקריים: שירותים בקהילה ושירותים חוץ ביתיים. השירותים בקהילה מכוונים לתמיכה ולטיפול באוכלוסיות היעד ובמשפחותיהן וכוללים, בין היתר: שילוב במעונות יום, מועדוניות גיל רך(צהרונים),שילוב במועדוניות, פרויקטים שונים לנערים ונערות הניתנים במסגרת הקהילה, מסגרות אקסטרניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מפעל מוגן, מרכז הורים- ילדים, קבוצות הורים, מועדונים לגיל הזהב, ועוד. השירותים החוץ ביתיים כוללים סידורים מוסדיים בהתאם למאפייני האוכלוסייה, סידורים בפנימיות, סידור במרכזי יום, סידור בנופשונים ועוד.

במחלקה תודעת שירות גבוהה אשר מטרתה להעניק את השירות היעיל והמיטבי לכלל הלקוחות וכל זאת בהתאם לערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ערכים של כבוד, חיזוק הכוחות של הלקוחות והעצמתם, אמונה ביכולותיהם ובמיצוי הפוטנציאל הגלום בהם, שיתופם בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לתהליכים של שינוי בחייהם ועוד.

עובדי המחלקה ודרכי ההתקשרות עמם

להלן רשימת עובדי המחלקה, תפקידיהם ודרכי ההתקשרות עמם
קראו עוד

שירותי המחלקה

שירותים ומענים מרכזיים הניתנים במסגרת המחלקה:
קראו עוד

וועדות

ועדות מקצועיות המתקיימות במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים:
קראו עוד

נגישות מבנה המחלקה לשירותים חברתיים

קראו עוד