דו"חות וטפסים

בקשה לקיום אירוע בגן ציבורי

טופס בקשה מקוון לקיום אירוע בגן ציבורי - לנוחות התושבים
קראו עוד

צו מיסים

לצפייה בצו המיסים מהשנים האחרונות לשירותכם...
קראו עוד

דו"חות כספיים

לצפייה בדו"חות הכספיים של המועצה המקומית
קראו עוד

פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות המועצה, לצפייה ולהורדה לעיון התושבים 
קראו עוד

טופס ערעור על דו"ח חניה

להורדת טופס ערעור על דו"ח חניה / ברירת קנס. ניתן להחזיר למייל keren@gedera.muni.il | פקס: 08-8593508
קראו עוד

ארנונה - חובות וזכויות

כל המידע הדרוש על הארנונה. חובות, זכויות ומידע כללי
קראו עוד

טפסים חכמים

לצפייה והורדה של מגוון טפסים דיגיטליים...
קראו עוד

הצהרה על פרגולה

קראו עוד

רישום לשירותים במייל

מתחילים לקבל חשבונות חיוב לתיבת המייל הפרטית שלך...
קראו עוד

דיגום מים

פירוט הבדיקות התקופתיות בנושא איכות המים
קראו עוד

תקציב המועצה

מידע לגבי תקציב המועצה החל משנת 2014
קראו עוד

מכרזים ודרושים

כלל המכרזים הפעילים ומודעות הדרושים 
קראו עוד

דו"ח פעילות לתושב

דו"חות הפעילות לתושבים, חוברות המידע
קראו עוד

חוקי עזר

מידע בנושא חוקי העזר, מגוון הטפסים הנדרשים
קראו עוד