טל ואס - עו"ס מניעת אלימות והזנחה אזרחים ותיקים


פרטי התקשרות:


טל: 8593575

ימי עבודה: א' -8.00-14.00  16.00-19.00 ב-ה 8.00-15.30

במסגרת תפקידה מרכזת העו"ס את כל הטיפול באוכלוסיית האזרחים הותיקים בישוב ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. מרכזת את תחום חוק הסיעוד ודואגת לבניית תכניות הטיפול במסגרת חוק הסיעוד אל מול הביטוח הלאומי.

כמו כן, מפקחת על הפעילות במסגרת מועדוני הפנאי הקיימים ביישוב לאוכלוסייה הוותיקה– מועדוני מופ"ת, הנותנים מענה ל- 60 אזרחים ותיקים. המועדונים פועלים ארבעה ימים בשבוע במהלך שעות הבוקר ומספקים לחברים בהם מגוון של פעילויות, חוגים, טיולים וארוחות עשירות. בתפקידה משמשת העו"ס גם כעו"ס לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכעו"ס לחוק הגנת החוסים. מינוייה לשני תפקידים אלה מאפשר לה לכתוב תסקירי אפוטרופסות לבית המשפט ולפעול באמצעות החוק במקרים של קשישים הסובלים מהתעללות והזנחה.

העו"ס נערכת באופן מתמיד לתופעת ההזדקנות באוכלוסייה, המחייבת התייחסות לפיתוח מענים ושירותים לאוכלוסיית גיל הזהב. 

בנוסף, שותפה העו"ס גם בהיערכות הקהילתית במסגרת אירועי חודש הזקן. העו"ס מסייעת גם בהפניית קשישים לסידור מוסדי בבתי אבות, בהפניית קשישים לנופשונים ולסידורים חירומיים. לעו"ס מינוי במסגרת חוק ההגנה על חוסים, המאפשר לה לפנות לבית המשפט בבקשה שייתן הוראת התערבות טיפולית, רפואית או נפשית כאשר קשיש חוסה עלול להיפגע פגיעה חמורה בהעדר טיפול. כמוכן, העו"ס בעלת מינוי במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המקנה לה את האחריות למינוי אפוטרופוס לאזרח הוותיק השוהה בביתו או במעון.