רינת יעקבי - עו"ס מנהלת המחלקה ראש מכלול אוכלוסייה

פרטי התקשרות:


מזכירות המחלקה 08-8593570 או 08-8593547

במסגרת תפקידה, אחראית לעבודתה התקינה של המחלקה ופועלת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים ובתקנות במטרה להעניק שירותים מיטביים לרווחת האוכלוסייה ביישוב. ימי עבודה: א' 8.00-13.30 16.00-19.00 ב'-ה 8.00-16.00.

תפיסת העבודה אשר מנחילה מנהלת המחלקה דוגלת בחדשנות, מקצועיות, עידוד יוזמות לפיתוח שירותים ומענים לאוכלוסיות השונות כאשר בראש כל אלה עומד הערך המרכזי בעבודת המחלקה והוא שיפור איכות השירות לציבור הלקוחות תוך מתן דגש לקידום זכויותיהם הבסיסיות- חברתיות. תכנית העבודה במחלקה כוללת תכנון אסטרטגי יעיל אשר מחד מגיב באופן הולם לסביבות המשתנות ומאידך אף משפיע עליהן. 
בנוסף, נדרשים עובדי המחלקה להעריך את עבודתם על פי תכניות עבודה שנתיות הכוללות התייחסות להשגת יעדים/ מדידת תוצאות כאמצעי לבחון הישגים, התקדמות ותהליכים של שינוי. תחום נוסף בו עוסקת מנהלת המחלקה כולל גיוס משאבים, יצירת קשר עם ארגוני המגזר השלישי וארגונים עסקיים וכל זאת במטרה להגדיל את היקף המשאבים המוקצים למחלקה. 
מנהלת המחלקה אחראית גם על בניית תקציב המחלקה בהתאם למסגרת התקציבית של הרשות אשר מבוססת על התקציב הממשלתי שאושר לה. בבניית התקציב נלקחים בחשבון עדיפויות וצרכים חדשים ומשתנים על מנת לתת את המענה המתאים ביותר לצרכי היישוב. בשנתיים האחרונות מובילה מנהלת המחלקה במסגרת עבודת המחלקה את תוכנית הרפורמה של משרד הרווחה בדגש על הטמעת תפיסת העבודה התוצאתית ומחשוב תיקי הלקוחות.
מנהלת המחלקה נמצאת בקשר שוטף עם מנהלת מחוז תל אביב והמרכז ומפקחי השירותים השונים במטרה לקדם את מערך העבודה המקצועית של המחלקה.