עדי דיטור – עו"ס לטיפול בנוער ומבוגרים נפגעי התמכרויות.

עדי דיטור – עו"ס לטיפול בנוער ומבוגרים נפגעי התמכרויות.

פרטי התקשרות:


טל. במחלקה: 8593577

ימי עבודה: א' 8.00-19.00 ב', ג' וה 8.00-14.30 ד' 8.00-15.00

במסגרת תפקידה נותנת העו"ס מענה טיפולי למבוגרים ובני נוער נפגעי סמים, אלכוהול והימורים ולמשפחותיהם, שרוצים להפסיק את השימוש או את ההתמכרות ומעניינים להשתקם ולצאת לחיים חדשים. בשנה האחרונה, אישר משרד הרווחה והשירותים החברתיים לאפשר מתן טיפול גם לאוכלוסיית בני הנוער הסובלים מבעיות התמכרות לסמים, אלכוהול והימורים. מבוגרים מקבלים מענה במסגרת המחלקה רק לבעיות של התמכרות לסמים. בעיות של שימוש באלכוהול או התמכרות להימורים בקרב מבוגרים מטופלות בעמותת אפש"ר, בתיווך והפנייה של עו"ס המחלקה.

העובדת הינה חלק מצוות הנוער הטיפולי במחלקה ואליה מופנים כל הלקוחות המאובחנים כסובלים מבעיות של התמכרות. בנוסף לעובדת קשר עם גורמי טיפול נוספים ביישוב ביניהם- מתאמת הרשות למלחמה בסמים ומחוץ ליישוב- ביניהם: שירות המבחן, מסגרות טיפוליות ועוד.

העבודה מתבצעת במישורים הפרטני, הקבוצתי והקהילתי. במישור הפרטני- מתקיימות וועדות אבחון וקשר טיפולי קבוע, במישור הקבוצתי מתקיימות קבוצות טיפוליות בתכנית שנים עשר הצעדים וקבוצות תמיכה למכורים אנונימיים.

העובדת מעניקה טיפול פרטני והתערבות משפחתית בהתאם לתפיסה המערכתית ששימוש בחומרים ממכרים הינו סיפור של יחסים משפחתיים. 

במסגרת הטיפול הניתן במחלקה, מפנה העובדת את הלקוחות בהתאם לצורך, למסגרות טיפוליות שונות מחוץ ליישוב. הפניות לעו"ס בחלקן הן עצמאיות, בחלקן באמצעות שירות המבחן ובחלקן באמצעות עו"ס המחלקה וגורמי טיפול אחרים.

כל קטגוריה(סמים, אלכוהול והימורים) בתחום אוכלוסיית השירות מחייבת התמחות וטיפול ייחודיים. בכל אחת מן הקטיגוריות יש התייחסות לנפגע הישיר וכן לבני משפחתו.