אביבית אלון - עו"ס לחוק הנוער ומדריכת סטודנטים וסגנית ראש מכלול אוכלוסייה

פרטי התקשרות:


טל. 8593576

ימי עבודה : א' 8.00-13.30 16.00-19.00 ב'-ה 8.00-15.30

במסגרת תפקידו כעו"ס משפחה נותן מענה למשפחות הנמצאות במצוקה בשל מצבים שונים ומסייע למשפחות בתחומים מגוונים. תפיסת העבודה של עו"ס המשפחה היא כי המשפחה היא בעלת כוחות ואחראית לגורלה וביכולתה לשנות את מצבה. מתוך תפיסה זו המשפחה מעורבת ושותפה מלאה בקביעת תכנית ההתערבות עבורה, בביצועה ובהערכתה. עו"ס המשפחה מסייע למשפחה בתיווך, סינגור והפנייה לגורמים נוספים במטרה להביא לשינוי ולשקם את מצבה.

במסגרת תפקידו כרכז התנדבות אחראי העו"ס על מערך המתנדבים היישובי. המתנדבים הינם משאב אנושי מכפיל כוח, חשוב ובעל ערך מקצועי וארגוני הן למקבלי השירות והן לעובדים הסוציאליים. רכז ההתנדבות מרכז את המתנדבים בשגרה ובחירום. 

במסגרת המחלקה פועלת תחנת שי"ל- שירות ייעוץ לאזרח- העוסקת במתן מידע לציבור, בייעוץ לאזרחים באשר לזכויותיהם, חובותיהם והשירותים העומדים לרשותם. השירות ניתן לכלל הקהילה במגוון רחב של תחומים: רווחה, עבודה, סכסוכי שכנים וכיוצ"ב.