מפגשי חשיפה מקוונים בבתיה"ס היסודיים

לקראת רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ב

הורים ותלמידים מוזמנים למפגשי חשיפה מקוונים של בתי הספר היסודיים:

שם בית הספר

שם מנהלת בית הספר

תאריך ושעת המפגש

קישור למפגש

טלפון בית ספרי

פינס

גלית אקריש

20.1.21

שעה 20:00

https://edu-il.zoom.us/j/2100727171?pwd=M1FYOXdQdlQwek9ab2x4UklVMnJnUT 09

08-8591130

רעות

דנית אדלמן

19.1.21 בשעה 20:00

Join Zoom Meeting

https://edu-il.zoom.us/j/8947 8180812

088680811

גוונים

יעל קסלסי

21.1.21 בשעה 20:00

https://edu-il.zoom.us/j/87256728359

088693951

רימונים

רותם גורן

17.1.21

בשעה 20.00

https://edu-il.zoom.us/j/9625903225

08-869-5245

קשת

ימימה מיארה

24/1/21

20:00

https://edu-il.zoom.us/j/7574017717

08-6119460

הבילויים

שירי עופר

18.1.20

בשעה 20:00

https://edu-il.zoom.us/j/89849823519?pwd=NUFqZks0T2IrTm5WaklqamRrYUhKdz09

08-6216835

אוהל שלום

שרה לבז

22/1/21

שעה 10:00

 https://edu-il.zoom.us/j/95845974743

088591236

שלהבות חבד

חני קרניאל

18/01/2021

19:00

 https://edu-il.zoom.us/j/9050141927?pwd=ZC9tRFo2OFVkREVNN1lUUVpWYkJLdz09

08-6216005

מעלות רם

הרב יובל מיטלמן

25/1/21

20:30

https://edu-il.zoom.us/j/3247720155

055-6624403