מידע נוסף

ניקיון מרכזיים מסחריים וכבישים ראשיים (ויצמן, הביל"ויים, פינס, בן גוריון) בימי א'- ו'.

גזם וגורטאות יש להוציא יום לפני מועד הפינוי (כולל למכולת הגזם) בין השעות:
 16:00 אחר הצהרים ל-6:00 בבוקר בלבד.

פסולת אריזות (פח כתום) – פינוי פסולת האריזות מתבצע בימי שלישי, קיימים פחים כתומים בישוב שאליהם ניתן להשליך פסולת אריזות בלבד.

פינוי אסבסט: 
יעשה אך ורק בתיאום עם מנהל מחלקת התברואה מר יואב כאוי.בדבר פרטים נוספים, דברי הסבר ניתן לפנות למוקד העירוני 106 בטלפון 1-800-200-583 ולמחלקת תברואה שבמועצה.