על המחלקה

מחלקת תפעול


מטרתו העיקרית - מושבה נקייה, בריאה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה והחיים של תושבי העיר. מתוקף חובת הרשות המקומית לאזרחיה, לפינוי פסולת מבתים וניקוי רחובות מופקד אגף זה על ניקיון העיר.

למשימה מורכבת זו חולקה המושבה לשלושה אזורים בהם מפונה האשפה הביתית והגזם בימים שנקבעו . בכל אזור יתבצע פינוי אשפה ביתית, גזם, טיאוט מיכני וידני פעמיים בשבוע. כדי ליעל את העבודה קיים מפקח מטעם קבלן הניקיון המפקח פיקוח צמוד על רכבי פינוי האשפה, רכבי פינוי הגזם, רכב הטיאוט וכן על פועלי הטיאוט הידני. הטעמה של המחלקה מפקחים על ביצוע העבודות מנהל המחלקה פקח תברואה.

בחודש נובמבר 2006 הוחלף קבלן האשפה ושונו ימי פינוי האשפה בכמה אזורים. במסגרת השינויים לרווחת התושבים התקימו בנוסף השינויים הבאים:

אשפה ביתית וגזם יפונה עפ"י האזורים פעמיים בשבוע.
טיאוט המכני וידני יעבור עפ"י האזורים פעמיים בשבוע.
יתקיים טיאוט רחובות ידני ומכני ברחובות ראשיים מידי יום.
אשפה תפונה מאזורים מסחריים שלוש פעמים בשבוע
ניתן להתעדכן על ימי פינוי האשפה עפ"י הקישורים למפת האזורים או בקישור לרשימת הרחובות עפ"י ימי הפינוי:

בכל בעיה תברואתית ניתן לפנות אל המשרד בטלפון: אילנה לוי- 08-8593516
 

או למוקד 106

 

 

נגישות מחלקת תפעול       

כניסה נגישה , מערכת עזר לשמיעה

חניה נגישה (חניון הצמוד למבנה המועצה ולמבנה מחלקת תפעול)