מחלקת גנים ונוף

מנהל אגף שפ"ע אלעד אורגד

פרטי התקשרות מזכירות האגף, אורית סיני
08-8593554 | פקס 08-8681648 | orit_k@gedera.muni.il


באגף שפ"ע נמצאות המחלקות הבאות:

מחלקת אחזקה | מחלקת גנים ונוף | מחלקת וטרינריה | מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מנהל מחלקת גנים ונוף – אופיר הלוי

מפקח גינון – דרור מגן

פיקוח על עבודות גינון, תחזוקת מדשאות, גנים, אי תנועה, ערוגות, מערכות השקיה, ספסלים, ברזיות מים, מתקני משחק, מתן אישור כריתת עצים (קק"ל), פיקוח וגיזומי עצים (באופן מבוקר), הדברת חדקונית הדקל