התעמלות בוקר

מנהלת המחלקה- פזית כץ

נייד: 052-2772702 | אי-מייל: pazitkatz10@gmail.com 

לפרטים נוספים, ולקבלת מידע לגבי הטיולים ניתן לפנות לרכזת הטיולים: 

רחל וולצ'וק 054-9415800 

 

אזרחים ותיקים חוגי ספורט


אזרחים ותיקים חוגי ספורט

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום שישי

7:15 מתיחות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול

7:15 חוג התעמלות
 לגברים אדווה יפהר
סטודיו חדש - אפור

7:15 התעמלות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול

7:15 מתיחות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול

7:15 התעמלות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול

 

*8:00 התעמלות כסאות
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור + זום

8:00 יוגה
הילה שגיב
סטודיו גדול - כחול

* 8:00 התעמלות 
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול +זום

8:00 התעמלות
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור

8:00 צ'יקונג
טל נחום
סטודיו חדש

8:00 התעמלות
אדוה יפהר
זום לבד

8:15 התעמלות
פזית כץ
סטודיו גדול - כחול

*8:00 התעמלות 
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור + זום

8:00 יוגה
בת אל
סטודיו חדש- אפור

*8:15 התעמלות
פזית כץ
סטודיו גדול - כחול +זום

8:10 התעמלות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול

 

8:50 התעמלות נשים
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור

9:00 יוגה נשים
יעל קעטבי
סטודיו גדול - כחול

 

8:50 התעמלות נשים
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור

*9:00 מתיחות
אדווה יפהר
סטודיו גדול - כחול+ זום

 

10:15 ריקודי עם - יוליה
כניסה חד פעמית 25 ₪
סטודיו גדול- כחול

9:00 מתיחות
אדוה יפהר
סטודיו חדש - אפור

       


  השיעור יתקיים גם בזום ****

  •  140 ₪  לחודש כולל זום, 4 פעמים בשבוע 180 ₪,  5 פעמים 200 ₪