פרטי ממונה הנגישות ומידע נוסף

הממונה על הנגישות העירונית – אמיר פישמן
כתובת – ירוחם 1 (בניין הנדסה )
טלפון – 08-8595424 
פקס – 08-8597914 
נייד – 052-2027356

מועצה מקומית גדרה והעומדים בראשה שמו להם למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים המבוסס על עקרונות של ערכים חברתיים וביניהם צדק ושוויון חברתי, תוך נטילת אחריות ושימת דגש על מקומות ציבוריים נגישים ומתן שירות נגיש לכלל התושבים ולאנשים עם מוגבלות בפרט.
נגישות עירונית משמשת כמנגנון המורכב מממונה על הנגישות העירונית ומורשי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות שירות. מנגנון זה נותן מענה ליישום "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" על כל תקנותיו.

תחומי הפעילות:

ניהול מערך עירוני ליישום הנגישות על פי החוק, לרבות היערכות תקציבית.
ביצוע סקרי נגישות על פי התקנות השונות.
גיבוש והכנת תכניות עבודה רב שנתיות.
טיפול בבקשות לפטור במסגרת היתרי בניה.
הטמעת עקרונות הנגישות בכל התחומים והפרוייקטים השונים.
מתן הנחיות ביצוע לגורמי עירייה שונים, על פי החוק.
פיקוח ובקרה על ביצוע התאמות הנגישות.
מתן ייעוץ, מידע והנחיות לגורמים שונים כולל מתכננים/יזמים.
תיאום ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ועירוניים ליישום חוק הנגישות
מתן מענה לפניות ציבור באמצעות דו"חות ביצוע (כולל תכניות והנחיות ביצוע).
פרסום מידע לציבור

מתן דרישות ואישורים לאירועים לציבור בנושא נגישות (אירוע פרטי פתוח לקהל, אירועי בתי ספר, קייטנות וכל אירוע פרטי או מוסדי אשר יש מעל 150 איש.)